Ubytování U našich

Ubytovací řád

Ubytovací řád je platný od 1. července 2008

 

 1. Na základě potvrzené objednávky se může host ubytovat od 16,00 do 20,00 hod. - do této doby pokoj pro hosta rezervuje, není - li objednávkou určeno jinak.

 2. Požádá - li host o prodloužení ubytování, může mu být nabídnout i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.

 3. Ubytovatel odpovídá pouze za škodu na věcech, které byly ubytovanou osobou, odevzdány do úschovy. Za klenoty, peníze a jiné cennosti ubytovatel odpovídá bez omezení pouze pokud tyto věci byly převzaty ubytovatelem do úschovy či pokud ke škodě na nich došlo jednáním ubytovatele, nebo pokud ubytovatel škodu zavinil.

 4. Právo na náhradu škody musí být uplatněno u ubytovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů po dni, kdy se poškozený o škodě dověděl.

 5. Host užívá pokoj po sjednanou dobu. Nebyla - li ubytovací doba předem sjednána, odhlásí host pobyt nejpozději do 10,00 hod. posledního dne a do této doby je povinen pokoj uvolnit. Neučiní - li tak, je ubytovatel oprávněn účtovat mu pobyt za další den. V případě, že ubytovatel má tento pokoj již dříve rezervovaný, a host neuposlechne výzvy, či není v prostorách ubytování přítomen, vyhrazuje si ubytovatel právo věci hosta sepsat a uložit na bezpečném místě tak, aby pokoj mohl užívat host, který si jej rezervoval.

 6. V pokoji a v prostorách ubytování nesmí host bez souhlasu ubytovatele přemísťovat zařízení, provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací.

 7. V prostorách ubytování a zvláště v pokoji není dovoleno hostu používat vlastní elektrické spotřebiče, toto se netýká elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta ( holících, případně masážních strojků, sušičů vlasů a pod.).

 8. Ubytovatel zajistí při onemocnění nebo zranění hosta poskytnutí lékařské pomoci, případně převoz do nemocnice.

 9. Host je povinen při odchodu uzavřít v pokoji vodovodní baterie, zhasnout v pokoji a jeho příslušenství světla a uzavřít a uzamknout dveře.

 10. V prostorách ubytování, jakožto ostatních vnitřních prostrorách ubytovatele sloužících veřejnosti je z bezpečnostních důvodů přísně zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm a kouřit.

 11. Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti do 10-ti let bez dozoru dospělých v pokoji a ostatních prostorách ubytování.

 12. Psi a jiná zvířata mohou být ubytována za předpokladu, že majitel prokáže jejich nezávadný zdravotní stav a po předešlé dohodě s ubytovatelem. Cena za umístění zvířat se účtuje podle platného ceníku.

 13. V době od 22,00 hod. do 7,00 hod. host dodržuje noční klid , tj. neruší ostatní ubytované hosty.

 14. Host hradí jím způsobenou škodu, pokud neprokáže, že jí nezavinil.

 15. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je poruší, má ubytovatel právo od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby odstoupit před uplynutím sjednané doby.

 

 

 

Infoservis

Počasí Jičín - Slunečno.cz
 
vnorovice.cz
 

Kontakt

Mladé Buky 250
542 23
Tel: +420 732 808 419
Web: http://www.unasich.cz/
Email: info(zavináč)unasich.cz

Spojte se s námi prostřednictvím kontaktního formuláře